Đời người như rượu uống,uống rồi mới biết đắng cay hay ngọt bùi

Đời người như rượu: Rượu có độ cồn, sống có độ khó, là ngọt hay đắng, tùy phẩm vị mỗi người!